Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
13/19 24/09/2019 Upoważnienia Zarządu Rady Osiedla Śródmieście Północ do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady. 23/10/2019
12/19 24/09/2019 Zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019 23/10/2019
11/19 24/09/2019 Przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ za I półrocze 2019 23/10/2019
10/19 16/07/2019 Budowy urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowania terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie. 09/09/2019
9/19 16/07/2019 Wydania negatywnej opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej przy ul. Monte Cassino w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/30 obręb 1024 na miejsce parkingowe. 09/09/2019
8/19 16/07/2019 Wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 13/20 obręb 1026. 09/09/2019
7/19 18/06/2019 Zwiększenia partycypacji finansowej na realizację inwestycji zaplanowanej w 2019 roku. 09/09/2019
6/19 18/06/2019 Wydania opinii dot. ustawienia agregatów chłodniczych na części nieruchomości gruntowej przy ul. Felczaka a Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/31 obręb 1024. 09/09/2019
5/19 21/05/2019 Zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019. 09/09/2019
4/19 21/05/2019 Zorganiazowania wycieczki do Eberswalde i Niederfinow dla mieszkańców osiedla Śródmieście Północ w Szczecinie. 09/09/2019