W sprawie przyznania diet członkom Zarządu w 2023 roku