Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
62/17 10/10/2017 W sprawie zorganizowania wycieczki do Berlina dla mieszkańców osiedla Śródmieście Północ w Szczecinie. 25/11/2018
61/17 10/10/2017 W sprawie upoważnienia Zarządu Rady Osiedla Śródmieście Północ do wydawania opinii w spawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady. 25/11/2018
60/17 10/10/2017 W sprawie wydania opinii dot. zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej na działce ewidencyjnej nr 8/2 i 8/10 obręb 1024 przy ul. Mickiewicza 1 w Szczecinie. 25/11/2018
59/17 10/10/2017 W sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2017. 25/11/2018
58/17 13/06/2017 W sprawie wydania opinii dot. uzgodnienia planu inwestycji pn. "Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia na odcinku ul. Czesława do ul. Staszica w Szczecinie". 25/11/2018
57/17 13/06/2017 W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 13/19 obręb 1026 na budowę drogi dojazdowej HANZA Tower. 25/11/2018
56/17 13/06/2017 W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 3/37 obręb 1021 na przydomowy zielony ogród. 25/11/2018
55/17 13/06/2017 W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 3/37 obręb 10/21 na przydomowy zielony ogród. 25/11/2018
54/17 13/06/2017 W sprawie zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie do sprzątania biura. 25/11/2018
53/17 09/05/2017 W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 55/5 obręb 10/21 na zielony ogród. 25/11/2018