W sprawie budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67 przy ul. Wielkopolskiej 14