W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części działki nr 16/36 obręb 1024 przy ul. Monte Cassino 13 - 14, na postawienie wiaty śmietnikowej.