w sprawie wydania opinii dot. proponowanego planu przebiegu ścieżki rowerowej przy ul. Matejki 10-12 w Szczecinie