w sprawie wydania opinii dot. projektu uchwały nr 23/22 Rady Miasta Szczecin w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie