W sprawie wydania opinii dot. projektu Statutu Osiedla.