W sprawie wniosku dot. zmiany trasy przejazdu autobusu miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Osiedla przy ul. Felczakaa