W sprawie uchylenia Uchwały nr 59/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.