W sprawie skierowania do Prezydenta Miasta Szczecin wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.