W sprawie remontu chodnika ul. Szymanowskiego - od ul. Wąskiej do ul. Herbowej