W sprawie realizacji przez Radę Osiedla Śródmieście Północ zadań w obszarze działań na rzecz mieszkańców osiedla