w sprawie realizacji przez Radę Osiedla Śródmieście Północ zadań w obszarze działań na rzecz mieszkańców osiedla w 2022 r.