w sprawie przyznania diety członkom Zarządu w 2022 roku