W sprawie przyznania diety członkom Zarządu w 2020 roku.