w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ za rok 2021