w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ za I półrocze 2020