W sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2023