W sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2020.