W sprawie budżetu Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2013