w sprawie aktualizacji planu finansowego dotyczącego realizacji przez Radę Osiedla zadań w obszarze działań na rzecz mieszkańców w 2020 roku