Upoważnienia Zarządu Rady Osiedla Śródmieście Północ do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady.