Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
7/19 18/06/2019 Zwiększenia partycypacji finansowej na realizację inwestycji zaplanowanej w 2019 roku. 09/09/2019
4/19 21/05/2019 Zorganiazowania wycieczki do Eberswalde i Niederfinow dla mieszkańców osiedla Śródmieście Północ w Szczecinie. 09/09/2019
5/19 21/05/2019 Zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019. 09/09/2019
12/19 24/09/2019 Zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019 23/10/2019
2/19 21/05/2019 Zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie do sprzątania biura. 09/09/2019
1/19 21/05/2019 Wydatkowania środków finansowych z Komisji Inicjatyw Społecznych 09/09/2019
8/19 16/07/2019 Wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 13/20 obręb 1026. 09/09/2019
6/19 18/06/2019 Wydania opinii dot. ustawienia agregatów chłodniczych na części nieruchomości gruntowej przy ul. Felczaka a Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/31 obręb 1024. 09/09/2019
9/19 16/07/2019 Wydania negatywnej opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej przy ul. Monte Cassino w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/30 obręb 1024 na miejsce parkingowe. 09/09/2019
78/23 15/11/2023 W sprawie: wydania opinii dot. opracowania projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja chodnika w ciągu ul. Felczaka od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia w Szczecinie” 19/11/2023