Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
nr 9/19; nr 10/19 15/10/2019 Uchwały Zarządu RO z dnia 15 października 2019 r. 03/02/2020
9/19 16/07/2019 Wydania negatywnej opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej przy ul. Monte Cassino w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/30 obręb 1024 na miejsce parkingowe. 09/09/2019
8/19 16/07/2019 Wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 13/20 obręb 1026. 09/09/2019
7/19 18/06/2019 Zwiększenia partycypacji finansowej na realizację inwestycji zaplanowanej w 2019 roku. 09/09/2019
6/19 18/06/2019 Wydania opinii dot. ustawienia agregatów chłodniczych na części nieruchomości gruntowej przy ul. Felczaka a Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/31 obręb 1024. 09/09/2019
5/19 21/05/2019 Zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019. 09/09/2019
5/19 17/09/2019 Uchwała Zarządu RO z dnia 17 września 2019 r. - Przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2020. 23/10/2019
4; 6; 7; 8; /19 17/09/2019 Uchwały Zarządu RO z dnia 17 września 2019 r. 23/10/2019
48/22 27/04/2022 w sprawie realizacji przez Radę Osiedla Śródmieście Północ zadań w obszarze działań na rzecz mieszkańców osiedla w 2022 r. 29/04/2022
47/22 21/02/2022 w sprawie wydania opinii dot. projektu uchwały nr 24/22 Rady Miasta Szczecin w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie i określenia jego granic 23/02/2022