Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
11/19 24/09/2019 Przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ za I półrocze 2019 23/10/2019
12/19 24/09/2019 Zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019 23/10/2019
13/19 24/09/2019 Upoważnienia Zarządu Rady Osiedla Śródmieście Północ do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady. 23/10/2019
14/19 24/09/2019 Dokonania zakupów na potrzeby Rady Osiedla Śródmieście Północ. 23/10/2019
4; 6; 7; 8; /19 17/09/2019 Uchwały Zarządu RO z dnia 17 września 2019 r. 23/10/2019
5/19 17/09/2019 Uchwała Zarządu RO z dnia 17 września 2019 r. - Przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2020. 23/10/2019
8/19 16/07/2019 Wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 13/20 obręb 1026. 09/09/2019
9/19 16/07/2019 Wydania negatywnej opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej przy ul. Monte Cassino w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/30 obręb 1024 na miejsce parkingowe. 09/09/2019
10/19 16/07/2019 Budowy urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowania terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie. 09/09/2019
6/19 18/06/2019 Wydania opinii dot. ustawienia agregatów chłodniczych na części nieruchomości gruntowej przy ul. Felczaka a Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/31 obręb 1024. 09/09/2019