Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
76/23 15/11/2023 W sprawie wydania opinii w ramach kart informacyjnych odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 39/6 z obrębu 1021 przy al. Wojska Polskiego 19/11/2023
77/23 15/11/2023 W sprawie wydania opinii dot. ustawienia agregatów chłodniczych na części nieruchomości gruntowej przy ul. Felczaka a Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 16/31 obręb 1024 19/11/2023
78/23 15/11/2023 W sprawie: wydania opinii dot. opracowania projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja chodnika w ciągu ul. Felczaka od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia w Szczecinie” 19/11/2023
75/23 04/10/2023 W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej przy ul. Królowej Korony Polskiej 10 w Szczecinie działka ewidencyjna Nr 9/15 obręb 1023 na przydomowy ogródek 19/11/2023
73/23 01/08/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ za I półrocze 2023 roku. 07/09/2023
74/23 01/08/2023 W sprawie przyjęcia stanowiska dot. zabudowy działki nr 79/5 obręb 1022 przy ul. Herbowej i ul. Szymanowskiego w Szczecinie 07/09/2023
69/23 28/06/2023 W sprawie wydania opinii dot. zakazu handlu alkoholem w godzinach nocnych 07/09/2023
70/23 28/06/2023 W sprawie wydania opinii dot. postoju i poruszania się na terenie Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza elektrycznej kolejki dla dzieci 07/09/2023
71/23 28/06/2023 W sprawie wydania opinii dot. postoju i poruszania sie na terenie Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza wózka rowerowego do sprzedaży balonów 07/09/2023
72/23 28/06/2023 W sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej przy ul. Królowej Korony Polskiej 16 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 9/9 i część działki 9/20 obreb 1023 na przydomowy ogródek 07/09/2023