Uchwała Zarządu RO z dnia 17 września 2019 r. - Przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2020.