Sprawozdanie z działalnosci Rady Osiedla od 01.01 do 26.04.2015 r.