SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RO ZA STYCZEŃ - MAJ 2019 r.