SPRAWOZDANIE FINANSOWE RO - ZA OKRES 01-styczeń - 13-maj 2019 r.