Posiedzenie Rady Osiedla - zdalne

ZDALNE POSIEDZENIE RADY OSIEDLA

W dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 17:00 odbędzie się zdalne posiedzenie Rady

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (platforma ZOOM)