Posiedzenie Rady Osiedla - zdalne

ZDALNE POSIEDZENIE RADY OSIEDLA

W dniu 27 września 2021 r. odbędzie się zdalne posiedzenie Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu E-mail, na którym odbędzie się jedynie głosowanie

nad uchwałami, których nie przyjęto na posiedzeniu rady

w dniu 15 września 2021 r.

oraz uchwał zgłoszonych.

Głosowanie nad uchwałami do godziny 10:00