Posiedzenie Rady Osiedla

MIESZKAŃCY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC

W dniu 15 września 2021 r. godzina 17.oo

Odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Śródmieście Północ

Głównym tematem będzie przyjęcie uchwał dot.

zamierzeń inwestycyjnych Rady Osiedla na naszym osiedlu.