Dyżur w Radzie Osiedla 18 luty

Mieszkańcy Osiedla Śródmieście Północ

Zapraszamy na cotygodniowy dyżur

Rady Osiedla Śródmieście Północ,

które odbywają się we wtorki w godz. 17.00 – 19.00.

Zapraszamy wszystkich na spotkanie, którzy chcą

porozmawiać na temat spraw dotyczących naszego osiedla.

Najbliższy dyżur 18 lutego będzie z udziałem

Pani Jolanty Balickiej – Radna Miasta Szczecin