Dokonania zakupów na potrzeby Rady Osiedla Śródmieście Północ.